prawa dziecka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dziecka Prawa

Definicja Prawa Dziecka: specyficzna podmiotowo ekipa praw człowieka. Regulacje w tej mierze znajdują się w prawie wewn. krajów i w prawie międzynar. Start dała im Deklaracja Praw Dziecka ONZ z 1959. Konwencja Praw Dziecka dopiero w 1989. Podkreśla się, Iż dzieci, stanowiące jedną z najsłabszych grup społ., podlegające z natury rzeczy władzy, decyzjom dorosłych, narażone na najpoważniejsze niebezpieczeństwo, muszą być chronione w sposób specjalny. Kontrowersje z kolei budzą sprawy wynikające z obyczajowości, tradycji rel. i kult. obowiązującej w niektórych państwach. Wiążą się one na przykład z zakresem niezależności dziecka od rodziców bądź opiekunów, jego prawa do samodzielnych decyzji, poglądów, wyborów, ochrony tajemnicy korespondencji, życia prywatnego i nietykalności cielesnej

Czym jest prawa dziecka znaczenie w Słownik P .