populizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Populizm

Definicja Populizm: forma myśli polit. i ruchów społ. głosząca chwytliwe, łatwo trafiające do przekonania hasła polit., ekonom. i społ., mające na celu zjednanie poparcia społ. i zdobycie władzy. P. odwołuje się nie do rozsądku, lecz do emocji odbiorców, ich tęsknoty do rozwiązywania trudnych problemów w prosty sposób, odpowiednio z ich oczekiwaniami. P. bazuje na schlebianiu ustalonym grupom, stwarzaniu pozorów utożsamiania się z tymi, o których popracie się ubiega, szafowaniu hasłami bez pokrycia. P. przeważnie opiera się na stereotypie prostego, biednego i pokrzywdzonego człowieka, ujmowaniu ludu jako wyzyskiwanej ekon. i uciskanej polit. zbiorowości i przeciwstawianie jej istniejącej władzy, głoszeniu zasady wyższości wspólnej mądrości życiowej zwyczajnych ludzi nad wszelkimi rozważaniami teoretycznymi. Demokracja jest utożsamiana z wolą i opinią większości (przewarzająca część ma zawsze rację), sprawiedliwość zaś z równością społ. i ekon. Przedmioty takiego metody myślenia występują w manipulacjach, stosują je politycy, dziennikarze i redakcje gazet. P. jako ruch społ. narodził się w stanach zjednoczonych ameryki pod koniec XIX w., za jego prototyp uważany jest farmerski ruch protestu, działający w zorganizowanej formie jako Partia Ludowa (1892-96). Domagała się ona między innymi szerokiej pomocy rządu dla rolnictwa. W Rosji p. dążył do rozpowszechnienia idei socjalistycznych pośród chłopstwa. Propagował hasło "uczenia się" od nich fundamentalnych wartości wyrosłych ze wspólnotowego, wiejskiego życia. Największe nasilenie zdobył p. na przełomie lat 30. i 40. XX w.
w państwach Ameryki ?Xac. (Brazy- lia, Meksyk), z kolei w Argentynie przybrał formę ruchu polit. (peronizm) kierowanego poprzez J.D. Perona (1895-1974), przyszłego prez. (1946-55 i 1973-74) tego państwie

Czym jest populizm znaczenie w Słownik P .