polityk co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityk

Definicja Polityk: osoba uprawiająca politykę, każdy, kto uczestniczy
w działaniach zorganizowanych i usankcjonowanych poprzez kraj (na przykład posłowie w parlamencie, dyplomaci, mężowie stanu), biorąc czynny udział w podejmowaniu głownych decyzji polit. Profesjonalizacja polityki spowodowała, Iż powstała ekipa osób zawodowo się nią zajmująca. Dlatego także każdy p. powinien mieć odpowiednie cechy
i zdolności, na przykład predyspozycje intelektualne (wiedza) i emocjonalne (osobowość) sprzyjające pełnieniu ról publicznych, umiejętność analizowania rzeczywistości społ., podejmowania trafnych decyzji i przewidywania ich skutków, przekazywania
i odbierania informacji, podporządkowania i zarządzania zachowaniami jednostek, grup i organizacji. Socjolog M. Weber wyróżnił również p. niezawodowych, dla których polityka nie jest stałą sferą działań publicznych (na przykład osoby pełniące funkcje w partiach politycznych) i p. okazjonalnych uczestniczących w różnego rodzaju spotkaniach i dyskusjach polit

Czym jest polityk znaczenie w Słownik P .