politologia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Politologia

Definicja Politologia: teoretyczna edukacja o polityce, zajmująca się analizą zjawisk i mechanizmów polit. Początków p. można się doszukiwać już w starożytnej Grecji, na przykład w rozważaniach Arystotelesa (Polityka) i Platona (Polityk i Kraj), zajmowali się oni raczej teorią ustroju politycznego. W momencie Oświecenia obiektem rozważań stało się zdarzenie władzy, szczególnie zaś rozwinięto teorię suwerenności i podziału władz. Jako samodzielna dyscyplina naukowa p. ukształtowała się w XIX w. Specjalny postęp przypada na XX w. Obiektem badań stały się w pierwszej kolejności takie zagadnienia, jak m.in: funkcjonowanie mechanizmu polit., badanie totalitaryzmu, autorytaryzmu i demokracji, kultura polityczna, mechanizm podejmowania decyzji politycznych, rola grup interesu, ideologie, relacje międzynarodowe, partie polit. i mechanizmy partyjne. Ogólnie można stwierdzić, Iż p. jako edukacja teoretyczna zajmuje się raczej prawidłowościami i zasadami życia polit. W Polsce tradycje p. jako wyodrębnionej dyscypliny naukowej sięgają początków XX w. W 1902 powstała we Lwowie Szkoła Nauk Politycznych,
w 1911 otwarto na Wydz. Prawa UJ w Krakowie Polską Szkołę Nauk Politycznych. W latach 70. uruchomiono studia nauk polit., początkowo na Uniwersytecie Warszawskim, potem na innych uniwersytetach między innymi we Wrocławiu, Katowicach, Lublinie i Gdańsku

Czym jest politologia znaczenie w Słownik P .