podmioty prawa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowego Prawa Podmioty

Definicja Podmioty Prawa Międzynarodowego: uczestnicy stosunków międzynar., którzy posiadają umiejętność prawną, mogą spowodować konsekwencje prawne poprzez swoje działanie, na przykład utrzymywać relacje dypl., zawierać umowy międzynarodowe, być stroną w postępowaniach procesowych czy ponosić odpowiedzialność międzynar. Kluczowym p.p.m. są państwa, (podmiotowość pierwotna), Stolica Apostolska, organizacje międzynarodowe (podmiotowość wtórna), korporacje transnarodowe, a nawet osoby fizyczne i prawne. Jednostki odpowiadają za naruszanie prawa międzynar., na przykład w razie ludobójstwa, zbrodni przeciw pokojowi

Czym jest podmioty prawa znaczenie w Słownik P .