podmiotowość polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Podmiotowość

Definicja Podmiotowość Polityczna: umiejętność jednostek, grup społ. i organizacji do podejmowania działań zmierzających do realizacji ich potrzeb i interesów politycznych. P.p. odznacza się świadomym, samodzielnym i trwałym uczestnictwem podmiotów polityki w życiu polit., wpływem na zachowanie i położenie innych, wywoływaniem zmian w relacjach polit. P.p. jednostki zależy od umiejętności, zdolności i wiedzy, a również możliwości podejmowania się ról polit. Ekipy społ., by osiągnąć p.p. muszą wytworzyć mocne, ponadlokalne więzi oparte na poczuciu jednolitej świadomości, wspólnoty interesów i własnej odrębności, a również utworzyć organizację sprzyjającą zharmonizowaniu zachowań
i działań społeczności wchodzących w skład tych grup. P.p. organizacji (na przykład partii politycznych, związków zawodowych) zależy od podejmowania działań związanych na przykład z wprowadzeniem swoich przedstawicieli do organów państwowych (na przykład Sejmu, rządu) i wywierania wpływu na decyzje tych organów

Czym jest podmiotowość polityczna znaczenie w Słownik P .