paweł co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Vi Paweł

Definicja Paweł Vi: Giovanni Montini (1897-1978), papież od 1963. W czasie swego pontyfikatu kontynuował politykę Jana XXIII. Popierał ekumenizm, doprowadzając do poprawy stosunków
z prawosławiem i protestantyzmem. Popierał ideę pokoju, rozbrojenia, rozwoju Trzeciego Świata. Jego wizyty
w Izraelu, Japonii i ONZ były wyrazem otwierania Kościoła na współczesne problemy i różnorodność świata. Radykalny społ. charakter miała encyklika z 1967 Populorum progressio (postęp ludów) adresowana "do wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie". Specjalny wpływ wywarła w Ameryce ?Xac., obszarze nędzy, dyktatur i radykalnych ruchów, także teologii wyzwolenia. Zwolennik reformy Kościoła i modyfikacji edukacji moralnej, odnoszącej się do prywatnego życia wiernych. Mocny opór konserwatystów sprawił, Iż encyklika Humanae vitae (Ludzkiego życia) z 1968 podtrzymywała tradycyjną wykładnię

Czym jest Paweł VI znaczenie w Słownik P .