patent co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Patent

Definicja Patent: akt urzędowy, określający prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Otrzymywany po wpisaniu do rejestru patentowego po uprzednim złożeniu wniosku, poprzez osobę uprawnioną do otrzymania patentu w Urzędzie Patentowym. Osoba, która dostała p. może go sprzedać, a więc przenieść prawo do jego własności na inną osobę albo udzielić jej upoważnienia do korzystania z wynalazku, a więc licencji. W Polsce ochrona p. trwa 20 lat od momentu zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym

Czym jest patent znaczenie w Słownik P .