państwo prerogatywne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prerogatywne Państwo

Definicja Państwo Prerogatywne: niedemokratyczne kraj, gdzie władza nie dopuszcza do stosowania ograniczających ją norm prawnych. P.p. jest przeciwieństwem p. prawa

Czym jest państwo prerogatywne znaczenie w Słownik P .