dekomunizacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Dekomunizacja

Definicja Dekomunizacja: koncepcja polit., a również mechanizm odchodzenia od komunizmu. Kwestię d. poruszyły w państwach Europy Środk.-Wsch. partie polit. wywodzące się z dawnej opozycji antykomunist. Uważały one, Iż niezbędnym warunkiem rozpoczęcia efektywnych reform gosp. i polit. jest usuwanie z życia publicznego pozostałości mechanizmu komunist. D. bazuje więc na wyeliminowaniu z najwyższych stanowisk krajów. i pozbawieniu możliwości piastowania wyższych funkcji (tak zwany wywłaszczenie nomenklatury) osób powiązanych ze strukturami partii komunist. albo organami bezpieczeństwa. D. obejmuje również: uchylanie aktów prawnych pochodzących z tamtego okresu, ściganie sprawców przestępstw popełnionych przez wzgląd na ochroną reżimu komunist., nieprzedawnianie zbrodni okresu stalinowskiego, przeprowadzenie lustracji, a również przywracanie prywatnego mienia prawowitym właścicielom, likwidowanie centralnego mechanizmu kierowania gospodarką, budowanie społ. pluralistycznego. W krajach postkomunist. problem d. wywołał nie tylko ożywioną dyskusję, lecz również zaowocował odpowiednimi aktami prawnymi. W Polsce postulat d. wysuwały od 1991 partie prawicowe między innymi: Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Ruch dla Rzeczypospolitej, Konfederacja Polski Niepodległej. Efektem tego było powołanie w 1997 sądu lustracyjnego

Czym jest dekomunizacja znaczenie w Słownik D .