lustracyjny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Lustracyjny Sąd

Definicja Sąd Lustracyjny: utworzony w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Wydział ds. Lustracji zwany s.l. Do jego ustawowych (ustawa z 1997) właściwości należy orzekanie o zgodności z prawdą oświadczeń osób dot. ich pracy albo służby w organach bezpieczeństwa państwa albo współpracy z tymi organami w momencie od 22 VII 1944 do dnia 10 V 1990. Do złożenia oświadczeń są zobowiązani kandydaci na istotne urzędy krajów. i osoby sprawujące takie funkcje, jak między innymi Prezydenta RP, posła, senatora, Prezesa Porady Ministrów, członka Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Trybunału Stanu. Oświadczeń nie muszą składać osoby, które urodziły się po 10 V 1972. S.l. złożona jest z 21 sędziów sądów apelacyjnych i wojewódzkich wskazanych poprzez Krajową Radę Sądownictwa. Postępowanie przed s.l. toczy się z zachowaniem zasad tajności i ochrony danych osobowych. Jeśli s.l. stwierdzi niezgodność z prawdą oświadczenia osoby podlegającej lustracji, podaje tę informację do publicznej informacje w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Osoba taka traci na moment 10 lat wszelakie kwalifikacje moralne konieczne do zajmowania istotnych funkcji publicznych. Rezygnacja osoby lustrowanej z pełnienia funkcji publicznej albo kandydowania na istotny urząd skutkuje umorzenie postępowania. Zobacz także lustracja

Czym jest sąd lustracyjny znaczenie w Słownik S .