minter stanu co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stanu Minister

Definicja Minister Stanu: w W. Brytanii członek rządu; w Polsce od 1989 urzędnik powołany poprzez Prezydenta RP, upoważniony do wykonywania w jego imieniu powierzonych mu czynności i odpowiedzialny tylko wobec Prezydenta. M.s. nie wchodzi w skład Porady Ministrów. Aktualnie Konstytucja RP nie przewiduje takiego stanowiska

Czym jest minister stanu znaczenie w Słownik M .