regres demograficzny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Demograficzny Regres

Co to znaczy: 1. spadek liczby ludności w ustalonym czasie na danym obszarze. 2. piąta etap → rozwoju demograficznego, charakteryzująca się wystąpieniem → ubytku naturalnego ludności. Utrzymywanie się niskiego poziomu zgonów i wydłużanie się → przeciętnego czasu trwania życia przy niskim poziomie urodzeń w fazie równowagi nowoczesnej (poprzedzającej r.d.) prowadzi do powiększenia się udziału starej ludności w społeczeństwie (→ starzenie się społeczeństw). Niski współczynnik urodzeń prowadzi do reprodukcji zawężonej, a w rezultacie do stałego spadku udziału dzieci i młodzieży w społeczeństwie. W demograficznie starych społeczeństwach poziom zgonów ponownie rozpoczyna rosnąć, czemu towarzyszy dalsze obniżanie się poziomu urodzeń. W skutku liczba zgonów jest większa niż liczba urodzeń, a zatem następuje naturalny ubytek ludności. Procesem tym zagrożone są stare społeczeństwa państw Europy Zachodniej: Austria, Niemcy, Szwecja, Węgry. Wystąpienie etapy r.d. określane jest mianem drugiego przejścia demograficznego

Czym jest Regres Demograficzny znaczenie w Słownik geografia R .