regulamin co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Rid Regulamin

Co to jest regulamin RID
regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów
niebezpiecznych (RID), stanowiący Aneks I do Regulaminów ujednoliconych o umowie
międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do
Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie
dnia 9 maja 1980 r.;

Czym jest regulamin RID znaczenie w Słownik prawo R .