stacja demontażu pojazdu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pojazdu Demontażu Stacja

Co to jest stacja demontażu pojazdu
zakład kierujący przetwarzanie, w tym
demontaż obejmujący następujące czynności:
a) usuwanie z pojazdów
wycofanych z eksploatacji przedmiotów i substancji niebezpiecznych, w tym
płynów,
b) wymontowanie z
pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów wyposażenia i części nadających
się do ponownego użycia,
c) wymontowanie z
pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów nadających się do odzysku albo
recyklingu

Czym jest stacja demontażu pojazdu znaczenie w Słownik prawo S .