instalacja magazynowa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Magazynowa Instalacja

Co to jest instalacja magazynowa
instalacja stosowana do magazynowania paliw gazowych, w
tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego i pojemności magazynowe gazociągów,
będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego albo eksploatowaną poprzez to
przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego
stosowaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest
używana do działalności produkcyjnej, i instalacji służącej wyłącznie
do realizacji zadań operatorów mechanizmu przesyłowego gazowego;

Czym jest instalacja magazynowa znaczenie w Słownik prawo I .