ponowna ocena zgodności co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja ponowna ocena zgodności (przewóz koleją)

Co to jest ponowna ocena zgodności (przewóz koleją)
sprawdzanie znajdującego się w
obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego, w dziedzinie zgodności z
wymogami ustalonymi w Regulaminie RID, na żądanie właściciela, jego
upoważnionego przedstawiciela lub użytkownika, w celu potwierdzenia zgodności z
tymi wymogami;

Czym jest ponowna ocena zgodności znaczenie w Słownik prawo P .