infrastruktura krytyczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Krytyczna Infrastruktura

Co to jest infrastruktura krytyczna
mechanizmy i wchodzące w ich skład związane ze sobą funkcjonalnie
obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi najważniejsze dla
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli i wykorzystywane zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a również instytucji i
przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje mechanizmy:
a) zaopatrzenia w
energię i paliwa,
b) łączności i sieci
teleinformatycznych,
c) finansowe,
d) zaopatrzenia w
żywność i wodę,
e) ochrony zdrowia,
f) transportowe i
komunikacyjne,
g) ratownicze,
h) zapewniające
ciągłość działania administracji publicznej,
i) produkcji,
składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i
promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;

Czym jest infrastruktura krytyczna znaczenie w Słownik prawo I .