równościowy mechanizm co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzeń Mechanizm Równościowy

Definicja z ang. Equality remuneration system, z niem. Equality Vergütungssystem.

Co to znaczy: RÓWNOŚCIOWY MECHANIZM WYNAGRODZEŃ: Jeden z Szablonowych modeli mechanizmów wynagrodzeń. Jest on charakterystyczny dla kultury zorientowanej na pokój socjalny i partycypację pracowniczą, a Również na grupę. To Obiekt partycypacyjno – paternalistycznego metody kierowania. Kształtowany jest na drodze negocjacji zakładowych, powiązanych z systemem konsultacji wewnętrznych i ponadzakładowych. W wynagradzaniu obowiązuje zasada seniority. Dominujący udział w wynagrodzeniach mają płace stałe. Płace min. są gwarantowane, a rozpiętości wynagrodzeń – niewielkie. Wynagrodzenia mają spory udział w ogólnych kosztach pracy. Aktualnie w najwyższym stopniu zbliżony do tego modelu mechanizm wynagrodzeń użytkowany jest w Japonii i w państwach określanych jako „tygrysy azjatyckie”

Czym jest Równościowy mechanizm znaczenie w Słownik pracy R .