plan emerytalny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Plan emerytalny 401 k

Definicja z ang. Retirement plan 401 (k), z niem. Pensionsplan 401 (k).

Co to znaczy: To jest amerykański pracowniczy plan emerytalny, który pozwala uprawnionym do niego pracownikom oszczędzać i inwestować w przyszłą emeryturę na Tak zwany zasadach odroczonego podatku. Tylko zatrudniający może finansować plan 401(k). Z kolei pracownik decyduje, jaką kwotę chce mieć odliczaną od wynagrodzenia i wpłacaną na konto planu.
Do pracownika należy decyzja o przystąpieniu do planu 401(k) i o rodzajach składek, ustalonych procentowo, pobieranych od jego wynagrodzenia. Jeżeli na przykład pracownik zarabia 750 USD tygodniowo i zgodził się na odprowadzenie 5% składki, to 37 USD będzie odejmowane od jego płacy i deponowane na rachunku planu. Składki są odliczane od zarobków przed opodatkowaniem. Znaczy to, Iż wpłaty do planu 401k obniżają podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów osobistych. Stawki wpłacanych składek i zyski z inwestycji są nieopodatkowane. Opodatkowane są dopiero wypłaty

Czym jest Plan emerytalny 401 k znaczenie w Słownik pracy P .