kompetencje specyficzne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Kompetencje specyficzne dla funkcji

Definicja z ang. Competence-specific functions, z niem. Competence-spezifische Funktionen.

Co to znaczy: To zdolności powiązane z Robotą w konkretnych obszarach działalności spółki (na przykład marketingu, sprzedaży, badania jakości). To Tak zwany kompetencje profesjonalne przypisane do danego stanowiska albo wykonywanego zawodu. To Zdolności charakterystyczne dla zajmowanego stanowiska i pełnionej w organizacji funkcji. Na ich podstawie dokonuje się porównania pomiędzy pracownikami danej komórki organizacyjnej

Czym jest Kompetencje specyficzne dla znaczenie w Słownik pracy K .