badanie wrażliwości czynników co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Czynników Wrażliwości Badanie

Definicja z ang. The sensitivity analysis of factors, z niem. Die Sensitivitätsanalyse von Faktoren.

Co to znaczy: Rodzaj analizy wrażliwości, wykorzystywany do określania tych wyznaczników ekonomicznych przedsiębiorstwa, które są w najwyższym stopniu wrażliwe na Impulsy wewnętrzne albo zewnętrzne. Dzięki analizie wrażliwości czynników można określić, które z Kryteriów rentowności przedsiębiorstwa mogą służyć jako mierniki w systemie wynagradzania za wyniki. Każda spółka działa w specyficznym dla siebie otoczeniu, badanie wrażliwości czynników identyfikuje źródło największych zmian rynkowych dla danej spółki, w porównaniu z określoną branżą i Ekipą porównawczą przedsiębiorstw o podobnym profilu. Badanie daje wskazówki, w jaki sposób zmiany rynkowe w specyficznym otoczeniu przekładają się na całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR)

Czym jest Badanie wrażliwości czynników znaczenie w Słownik pracy B .