solidarnościowy mechanizm co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzeń Mechanizm Solidarnościowy

Definicja z ang. Solidarity remuneration system, z niem. Solidarität Vergütungssystem.

Co to znaczy: Jeden z Szablonowych modeli mechanizmów wynagrodzeń. Najważniejszym elementem w tym systemie jest troska państwa o to, aby żaden obywatel nie otrzymywał dochodu poniżej przyjętego progu. Kraj odpowiada więc za zapobieganie ubóstwu pracowników i ich rodzin. W konsekwencji prowadzi to do spłaszczenia rozpiętości wynagrodzeń w danym państwie

Czym jest Solidarnościowy mechanizm znaczenie w Słownik pracy S .