badania metod pracy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracy Metod Badania

Definicja z ang. Research methods of work, z niem. Forschungsmethoden der Arbeit.

Co to znaczy: To składnik procesu planowania zasobów ludzkich, pomagający w prognozowaniu popytu na pracę. Bazuje na obserwacji i analizie sposobów wykonywania poszczególnych zadań, wyróżnieniu i mierzeniu czasu trwania elementarnych czynności i ustaleniu fundamentalnych standardów w tym zakresie. Powinny one uwzględniać zalecenia dotyczące doskonalenia mechanizmu pracy, zapobiegania marnotrawstwu czasu i wysiłku. Na podstawie określeń optymalnego czasu przewidywanego na wykonanie pojedynczej czynności można - biorąc za Pkt. wyjścia pożądaną rozmiar produkcji - zaplanować liczbę pracowników konieczną do zrealizowania tej produkcji w Ustalonym czasie. To jest podejście dość mechaniczne, nie uwzględniające "czynnika ludzkiego" (motywacji, oporu wobec zmian).
Podwaliny pod tę dziedzinę kładli między innymi F.W. Taylor i K. Adamiecki, lecz na współczesny kształt BMP największy wpływ miała komisja Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników z D. Porterem na czele.
Zadania, jakie spełnia badanie metod pracy:
• usprawnianie mechanizmów produkcyjnych i sposobów wykonywania wszelkich innych prac;
• lepsze rozplanowanie zakładów, wydziałów i stanowisk pracy;
• doskonalenie konstrukcji maszyn, urządzeń, środków transportu, i tak dalej;
• ekonomizacja wysiłku ludzkiego, zredukowanie czynności zbędnych, łączenie i upraszczanie pozostałych czynności;
• lepsze zastosowanie materiałów, maszyn i siły roboczej;
• stwarzanie lepszych warunków pracy.
Fundamentalne sposoby to m.in: fotografia dnia roboczego, harmonogram Adamieckiego, Sposób Bedaux, marketing wewnętrzny, sposób chronometrażu

Czym jest Badania metod pracy znaczenie w Słownik pracy B .