źródła prawa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prawa Źródła

Definicja Źródła Prawa: 1. formy prawne, w jakich wyrażone zostają normy prawne, które zwykle określane są w konstytucjach poszczególnych krajów. W RP ź.p. są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynar. i rozporządzenia; 2. zespół czynników społ.-ekon., polit., ideol. wpływających na kształtowanie się treści norm prawnych (na przykład relacje społ., poziom rozwoju gosp., obowiązujące zwyczaje, mechanizm norm moralnych); 3. wszelakie dokumenty, gdzie ogłaszane są akty normatywne, tak zwany promulgacja, w tym znaczeniu ź.p. są w Polsce Dziennik Ustaw RP, "Monitor Polski" i dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw

Czym jest źródła prawa znaczenie w Słownik Ź .