odpowiedzialność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Odpowiedzialność

Definicja Odpowiedzialność: wymóg moralny albo prawny, odpowiednio z którym każdy odpowiada za własne gesty i ponosi za nie określone skutki. O. moralna wynika z uznawanych norm i wartości przyjętych w danym społeczeństwie (na przykład rodzice ponoszą o. moralną za wychowanie swoich dzieci). Z kolei o. prawna jest obowiązkiem ponoszenia konsekwencji za swoje albo innych osób zachowanie na mocy regulaminów prawnych. W tym znaczeniu odznacza się na przykład o. karną, o. konstytucyjną, o. polityczną. Z kolei w prawie międzynarodowym mówi się o o. międzynarodowej krajów

Czym jest odpowiedzialność znaczenie w Słownik O .