traktat dobrym sąsiedztwie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami

Definicja Traktat O Dobrym Sąsiedztwie I Przyjaznej Współpracy Między Polską A Niemcami: podpisany poprzez szefów rządów i min. spraw zagr. Polski i Niemiec w 1991 w Bonn, jest uzupełnieniem Traktatu o potwierdzeniu istniejącej granicy pomiędzy Polską a Niemcami. Klasyfikuje relacje zjednoczonych Niemiec
z Polską na zasadach trwałego pokoju
i bezpieczeństwa, dobrosąsiedzkiej współpracy. Niemcy wyraziły w nim zrozumienie dla polskich dążeń do integr. struktur Europy Zach. W dokumencie odniesiono się również do trudnej kwestii we wzajemnych relacjach - położenia mniejszości niem. w Polsce i Polaków w RFN, uznając, że obie strony przyjmą zasadę wzajemności i obowiązujące standardy europejskie. Do traktatu został dołączony list intencyjny obu stron wyrażający sprawy rozbieżne, które nie znalazły wyjaśnienia w Traktacie - osiedlanie się Niemców w Polsce przed jej wejściem
w skład Wspólnoty Europejskiej i kwestie obywatelstwa mniejszości niem. i umieszczania znaków topograficznych w języku niem. na zamieszkanych poprzez nią terenach. Uzupełnieniem Traktatu stały się trzy dodatkowe porozumienia: umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Porady Ochrony Środowiska, noty min. spraw zagr. o utworzeniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Czym jest Traktat o dobrym sąsiedztwie znaczenie w Słownik T .