strefa wpływów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wpływów Strefa

Definicja Strefa Wpływów: region podlegający jakiejś formie kontroli ze strony jednego państwa, ma na nim swobodę działania, akceptowaną dobrowolnie albo nie poprzez pozostałe państwa. Dominacja może wynikać z porozumienia międzynar., jednostronnej deklaracji albo braku sprzeciw ze strony innych krajów. Państwa będące
w s.w. podporządkowują się sytuacji dobrowolnie albo pod przymusem. Po II wojnie świat. wskutek układów jałtańsko-
-poczdamskich została zaakceptowana s.w. ZSRR w Europie. Konflikt Wschód-Zachód wyrażał się między innymi w próbie włączania następnych krajów i obszarów w s.w. USA i ZSRR( wietnamska wojna, afgańska wojna, zaangażowanie w bliskowschodnim konflikcie). Groźba przejęcia wpływów nad terytorium dotąd zastrzeżonym dla jednego z mocarstw owocowała wzrostem napięcia międzynar., konfliktami lokalnymi, regionalnymi i zagrożeniem świat. pokoju ( kubański konflikt, wolnościowe zrywy w Europie Środkowej i Wschodniej)

Czym jest strefa wpływów znaczenie w Słownik S .