spółka komandytowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Komandytowa Spółka

Definicja Spółka Komandytowa: firma działająca opierając się na prawa handlowego, gdzie co najmniej jeden wspólnik (zwany komplementariuszem) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim dorobkiem osobistym (jak
w firmie cywilnej). Ponadto musi występować przynajmniej jeden wspólnik (zwany komandytariuszem), który odpowiada jedynie do wysokości swojego wkładu w spółkę. S.k. jest rodzajem firmy pośredniej między firmą jawną a firmą z o.o.. S.k. powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru handlowego. S.k. nie ma osobowości prawnej. Zobacz także osoba prawna

Czym jest spółka komandytowa znaczenie w Słownik S .