społeczeństwo otwarte co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Otwarte Społeczeństwo

Definicja Społeczeństwo Otwarte: typ społeczeństwa, gdzie panuje wolność myśli i przekonań, a jednostka ma prawo do osobistych decyzji. S.o. umożliwia dokonywanie wyborów i przejmowanie za nie odpowiedzialności. Nie ma w nim obowiązujących wszystkich sposobów postępowania i nie występuje żaden uniwersalny światopogląd. Koncepcja s.o. opiera się na zasadzie tolerancji, uznania różnorodności ( pluralizm) i akceptacji odrębności (rasowej, rel., światopoglądowej, narodowościowej). Fundamentem polit. dla s.o. są prawa i wolności obywatelskie. Przeciwieństwem s.o. jest społ. zamknięte, jest to takie, gdzie jak pisze K. Popper, zakazy "sztywno regulują i dominują nad wszystkimi aspektami życia społ., nie pozwalając na sporo dowolności". Ustalenie s.o. po raz pierwszy użył franc. filozof H. Bergson (1859-1941), spopularyzował z kolei K. Popper

Czym jest społeczeństwo otwarte znaczenie w Słownik S .