samorząd co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Samorząd

Definicja Samorząd: prawem uregulowany zakres kompetencji określonej społ. do samodzielnego i niezależnego kierowania własnymi sprawami i reprezentowania jej interesów wobec innych instytucji
i organizacji. Postęp s. jest widocznym przejawem demokratyzacji życia polit., metodą powierzania poprzez kraj zrzeszeniom osób wykonywania ustalonych (na przykład poprzez ustawy, umowy, porozumienia) zadań z zakresu administracji publicznej. W Polsce członkiem s. można stać się na mocy własnej decyzji bądź także z przymusu prawnego - przynależność do niego jest warunkiem wykonywania zawodu (na przykład lekarza, adwokata). W zależności od przyjętego kryterium wyodrębnia się: s. terytorialny, s. zawodowy, s. uczniowski, s. gospodarczy (zrzesza podmioty prowadzące działalność gosp.), s. pracowniczy (współdecyduje o fundamentalnych kwestiach zakładu pracy)

Czym jest samorząd znaczenie w Słownik S .