obywatelskie nieposłuszeństwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Nieposłuszeństwo Obywatelskie

Definicja Obywatelskie Nieposłuszeństwo: świadomy, otwarty, bez użycia przemocy, akt złamania obowiązujących norm prawnych poprzez obywateli, ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych regulaminów prawa i związanych z nimi decyzji władz. Protestujący zakładają przy tym gotowość do spokojnego przyjęcia wszelkich grożących im za to represji. Zasadą jest, Iż podejmowane działania w ramach o.n. mają zawsze charakter pokojowy, przybierają postać na przykład manifestacji, demonstracji, petycji albo pochodu, lub także odmowy respektowania praw uznanych za niesprawiedliwe. Takie sposoby walki propagował i stosował w praktyce na przykład artysta niepodległych Indii
M. Gandhi i lider Murzynów
w stanach zjednoczonych ameryki M.L.King. Strategię o.n. wykorzystała także opozycja polit. w Polsce, po wprowadzeniu stanu wojennego
w 1981 i delegalizacji "Solidarności"

Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo znaczenie w Słownik O .