lam co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Islam

Definicja Islam: jedna z ogromnych monoteistycznych rel., licząca ok. 850-950 mln wyznawców, żyjących raczej w Azji Pd., Pd.-Wsch. i Centralnej, w państwach arab., Afryce, lecz także w Europie i Ameryce Płn. To są więc przedstawiciele różnych nar., grup etnicznych, podzieleni na dwa kluczowe odłamy szyitów i sunnitów, lecz także na powyżej 300 odgałęzień, sekt i ruchów rel. (imamici, alawici, ismailici, zajdyci, ibadyci, wahabici, druzowie i tym podobne). W i. nie ma jednej władzy polit. i rel., lecz występuje silna tendencja do łączenia rel., doktryny społ., polit. i prawnej i odnoszenia tego do każdego przejawu życia wspólnoty ludzkiej. Centralną postacią i. jest jego artysta - Muhammad (Mahomet) ur. około 571 n.e. w Mekce, zasłynął swą mądrością, skromnością, dobrocią. W wieku 40 lat rozpoczął mieć objawienia
i zaczął na polecenie archanioła Gabriela głosić proroctwo jako rasul Allach (wysłannik Boga). Kluczowe prawdy to stwierdzenie, Iż Bóg, stwórca świata jest jeden, wszechwładny. Wszystkich ludzi czeka dzień sądu, kiedy to wykonujący rozkazy Boga zostaną nagrodzeni rajem, a lekceważący przykazania znajdą się
w piekle. Towarzyszący temu radykalizm społ. był powodem prześladowań, dopiero po ucieczce w 622 (data ta jest początkiem ery muzułmańskiej) do Jathrib, które przyjęło nazwę Medyny, zdobył poparcie i zbudował społ. opartą na równości praw, lecz wykluczającą wyznawców innych rel. Opanował również po legendarnych walkach Mekkę, pozostawiając w momencie Zgonu w 632 mocną społ. islamską. W tym także czasie zaczęto spisywać Koran, będący świętą księgą rel. Wg jego zasad do obowiązków muzułmanina należy wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka, a dla konserwatystów także święta wojna (dżihad). Kolejne wieki stały się okresem ekspansji i. na sąsiednie ziemie i wielu wewn. podziałów i konfrontacji z równie ekspansywnym chrześcijaństwem. Od końca XIX w. pojawił się nurt modernistyczny, który zrealizował się w najradykalniejszej formie w Turcji, gdzie w 1924 dokonano laicyzacji państwa. Tendencji tej towarzyszy jednak cały czas przeciwstawny prąd fundamentalizmu islamskiego. Zobacz także islamizm, panislamizm

Czym jest islam znaczenie w Słownik I .