spółka akcyjna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Akcyjna Spółka

Definicja Spółka Akcyjna: firma działająca opierając się na prawa handlowego. Tworzona dla przedsięwzięć wymagających dużego kapitału. Udziały w spółka akcyjna ( akcje) nabywane są na giełdzie papierów wartościowych (oferta kierowana do dużej liczby osób) albo w formie zapisów chętnych do pokrycia wkładami pieniężnymi emitowanych poprzez spółkę akcji (oferta kierowana do niewielkiej liczby potencjalnych akcjonariuszy). Spółka akcyjna może także powstać wskutek przekształcenia z innej firmy, której udziałowcy planują poważne przedsięwzięcia finansowe. Spółka akcyjna odpowiada za zobowiązania całym swoim dorobkiem, ale żaden z akcjonariuszy nie odpowiada dorobkiem osobistym. Akcjonariusz ma prawo do dywidendy, lecz tylko wtedy, gdy władze firmy nie zdecydują odmiennie, na przykład o przekazaniu całości zysków firmy na inwestycje. Fundamentalnym dokumentem, na którego podstawie s.a działa, jest jej statut. Ustala on nazwę, siedzibę firmy, czas trwania firmy, wysokość kapitału akcyjnego, sposób jego zgromadzenia, nominalną liczbę i wartość akcji, ze wskazaniem czy są one imienne czy na okaziciela, wskazuje na założycieli firmy i jej władze, jest to zarząd, walne zebrania akcjonariuszy, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Spółka akcyjna ma osobowość prawną. Zobacz także osoba prawna

Czym jest spółka akcyjna znaczenie w Słownik S .