chiny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Chiny

Definicja Chiny: Chińska Republika Ludowa (Zhonghua Renmin Gongheguo) kraj w środk. i wsch. Azji. Pow.: 9 597 520 km2, ludność 1,2 mld, w 92% Chińczycy. Stolica - Pekin. Od zwycięstwa w wojnie domowej 1949 r. rządy sprawuje Chińska Partia Komunistyczna, na jej czele do Zgonu w 1976 r. stał Mao Tse-tung, artysta maoizmu. Idee wodza stały się od lat 50. fundamentem chiń. polityki wewn. izagr. Mimo tak zwany wielkiego skoku w polityce wewn. i rewolucji kulturalnej, doszło do załamania gospodarki państwie, wyniszczenia mln ludzi, likwidacji przeciwników i uzyskania poprzez Mao pełni władzy. Od końca lat 80. rozpoczęły się reformy gosp., których naczelną ideą jest dynamiczny postęp gosp. państwie osiągany poprzez wprowadzenie przedmiotów mechanizmu kapit., wolnej gry rynkowej, rozwoju współpracy gosp. i kapitału zagr. przy równoczesnym utrzymaniu niezmienionego mechanizmu polit., z dyktatorską pozycją KPCh. Próby demokratyzacji skończyły się w 1989 r. masakrą pokojowo demonstrujących studentów na placu Tienanmen. Międzynar. potępienie i restrykcje gosp. doprowadziły do niewielkich reform polit, mimo to nadal łamane są prawa człowieka i wolności obywat., aopozycja polit. jest ścigana poprzez władze. Jednocześnie Ch. idą konsekwentnie nową drogą rozwoju gosp., błyskawicznie osiągając znaczne sukcesy: wysoki przyrost gosp., powiększenie ilości inwestycji zagr. i sprzedaży towarów chiń. na rynkach całego świata. Mają szanse stać się jedną ze świat. potęg gosp. Włączają się w inicjatywy integracji gosp., na przykład APEC, powiększając siłę regionu Pacyfiku. Potencjał nuklearny i potężna armia wzmacniają ich świat. pozycję. Deklarują chęć prowadzenia zrównoważonej, pokojowej polityki. Bez problemów przebiegło przejęcie w1997 z rąk Ogromnej Brytanii Hongkongu, który aktualnie odgrywa rolę enklawy dynamizującej postęp państwa. Konfliktową kwestię stanowi Tajwan. Stosując wszystkie sposoby nacisku, Ch. nie chcą dopuścić do jego niezależności polit

Czym jest Chiny znaczenie w Słownik C .