cenzus wyborczy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborczy Cenzus

Definicja Cenzus Wyborczy: określone prawem obowiązki, jakie musi spełnić obywatel, by uzyskać czynne i bierne prawo wyborcze (jest to móc wybierać albo być wybieranym). W najwyższym stopniu rozpowszechnione ograniczenia prawa wyborczego: c. wieku - ustanawia granicę, od której możliwy jest udział w wyborach albo kandydowaniu na obieralne stanowisko; c. majątkowy; c.zamieszkania - do uzyskania prawa wyborczego konieczny jest określony czas zamieszkania w danej miejscowości; c. wykształcenia - uzależnia nabycie praw wyborczych od ukończenia szkoły; c. płci - pozbawia kobiety prawa głosu. W XIX w. przeważnie stosowano c. majątkowy
i wykształcenia. Szczególnie długo utrzymywał się c. płci. Kobiety uzyskały prawa wyborcze dopiero w XX w., na przykład wAnglii w 1918, w stanach zjednoczonych ameryki - 1920, we Francji - 1944, w Japonii - 1945, w Szwajcarii - 1972 r. Współcześnie obowiązuje raczej c. wieku i c. zamieszkania, zwł. wwyborach lokalnych

Czym jest cenzus wyborczy znaczenie w Słownik C .