cenzura co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Cenzura

Definicja Cenzura: oficjalna kontrola wszelkich publikacji, jest to książek, gazet, audycji radiowych i telew., nagrań płytowych i wideofonicznych, przedstawień teatralnych i tym podobne, pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem, interesami i polityką władz państwowych i promowanymi wartościami (na przykład moralnością, obyczajowością, bezpieczeństwem). Odznacza się c. prewencyjną i represyjną; c. prewencyjna użytkowana jest przed upowszechnieniem wypowiedzi; charakterystyczna dla krajów niedemokratycznych, do-
konuje jej z reguły szczególny organ
adm., wPolsce w latach 1946-90 Kluczowy Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Wi-dowisk; jest niezgodna ze standardami państwa demokratycznego. C. represyjna jest metodą kontroli publikacji, które są w obiegu. Użytkowana na wniosek osób albo organów, które uznały, Iż dana publikacja narusza chronione prawem interesy obywateli albo państwa (na przykład dotyczące obyczajowości czy obronności państwa). Organem c. represyjnej jest sąd, który może zadecydować o konfiskacie wydawnictwa albo nałożeniu kary grzywny bądź więzienia

Czym jest cenzura znaczenie w Słownik C .