typologia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Typologia

Co to znaczy TYPOLOGIA: procedura, jak i sukces grupowania obiektów bądź jednostek przestrzennych z uwagi na występowanie określonej cechy albo zespołu cech, na przykład identyfikacja małych, średnich i sporych → przedsiębiorstw przemysłowych (grupowanie obiektów z uwagi na liczbę zatrudnionych, skalę produkcji, zajmowany region); wyróżnienie → populacji ludzkich z uwagi na zróżnicowanie struktury płci i wieku (dominacja mężczyzn, kobiet, równowaga; społeczeństwa młode, średnie, stare demograficznie). Natomiast odpowiednikiem t. jednostek przestrzennych może być wydzielenie obszarów uprawy zbóż, występowania surowców energetycznych, gleb lessowych, terenów podmokłych, wysokogórskich i tym podobne Właściwością charakterystyczną to jest, że nie bierze ona pod uwagę całokształtu możliwego zróżnicowania zbioru obiektów bądź jednostek przestrzennych w dziedzinie przyjętego kryterium, ale tylko jego część; ponadto przyjęte kryteria mogą pod względem logicznym zawierać się w sobie albo zachodzić częściowo na siebie. Jeżeli wyodrębniamy obszary z uprawą zbóż, a w ich obrębie oddzielnie zaznaczamy tereny uprawy samej pszenicy (pszenica jest jednym ze zbóż); bądź miasta liczące ponad 100 tys. mieszkańców a równocześnie ośrodki miejskie z powyżej 50% zatrudnieniem w przemyśle maszynowym (zbiory posiadające część wspólną), są to one odpowiednikiem t

Czym jest Typologia znaczenie w Słownik geografia T .

Co znaczy Turystyka:
Porównanie przyjemności, w celu poznania nieznanych dotąd miejsc, odpoczynku od zajęć zawodowych itp.; forma czynnego wypoczynku poza miejscem zamieszkania. T. pojawiła się w XVIII w. w formie podróży typologia co znaczy.
Krzyżówka Traktat Z Maastricht:
Dlaczego członkowskich → EWG, zawarty w Maastricht w Holandii, przekształcający w 1991 r. dotychczasową strukturę stowarzyszeniową w → Unię Europejską. Do głownych określeń Traktatu należy zaliczyć utworzenie typologia krzyżówka.
Co to jest Turystyka Biznesowa:
Jak lepiej gdzie podróże powiązane są z wykonywanym zawodem. Bazuje ona na wyjazdach grupowych na różnego rodzaju narady, kongresy, seminaria, szkolenia. Obejmuje również podróże służbowe powiązane z typologia co to jest.
Słownik Transport:
Kiedy zajmujący się organizacją przewozów ludzi i ładunków wieloma środkami przemieszczania w przestrzeni. → Gałęziami t. są: 1. t. kolejowy – z → branżami: publiczny t. kolejowy, jednostki pomocnicze t typologia słownik.
  • Dodano:
  • Autor: