satelitarne miasto satelita co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Satelita Miasto Satelitarne

Co to znaczy: miasto albo → osiedle położone w zapleczu wielkiego miasta, przejmujące część jego → funkcji, na przykład przemysłowych (→ lokalizacja terenochłonnych → zakładów przemysłowych, regularnie pracujących na potrzeby miasta głównego), komunikacyjnych (lokalizacja lotnisk, rozrządowych stacji kolejowych, zakładów naprawczych taboru), → funkcji mieszkaniowej (sypialnianej). S.m. wykazuje najczęściej wąską → specjalizację funkcjonalną i jest silnie uzależnione od dużego miasta, w szczególności w dziedzinie → funkcji wyższego rzędu. Postęp s.m. następuje wskutek procesu → deglomeracji, który zachodzi raczej w fazie → suburbanizacji, co prowadzi do wykształcenia się → aglomeracji

Czym jest Satelitarne Miasto (Satelita znaczenie w Słownik geografia S .