mapa mentalna menthal co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Mapa Mentalna (Menthal Map)

Co to znaczy: mapa myślowa, mapa pamięciowa, kartograficzne przedstawienie → wyobrażenia środowiska w umyśle człowieka. Mapy rysowane odręcznie, wykorzystywane przedstawieniu naszego otoczenia (środowiska) takim, jakim go odbieramy naszymi zmysłami (percypujemy). M.m. nie odzwierciedla środowiska w sposób identyczny z rzeczywistym. To jest obraz środowiska, lecz nie taki jaki jest w rzeczywistości, ale taki jaki nam się wydaje, Iż jest. M.m. przedstawia świat w jaki jednostka wierzy, Iż istnieje. Dlatego jest ona jednostkowa, indywidualna i niepowtarzalna u innych ludzi. M.m. mogą zawierać komponent informacyjny (mapa wyobrażeń) bądź komponent wartościujący (→ mapa preferencji). Mapa wyobrażeń zawiera listę zapamiętanych obiektów (skład – w mieście to na przykład budynki, instytucje, placówki usługowe, ulice, place, przystanki komunikacji miejskiej i tak dalej), położenie tych obiektów (rozmieszczenie) i ich cechy (morfologia przedmiotów). Mapa wyobrażeń zawiera naszą wiedzę o środowisku, powstałą wskutek gromadzenia informacji zmysłowych (→ percepcja) i werbalnych. M.m. pełni istotne funkcje dla człowieka. Stanowi ona układ odniesienia dla własnej orientacji w terenie, pozwala dostosowywać się do nowych sytuacji, gromadzić nowe wiadomości o środowisku, przywoływać z pamięci i interpretować wiadomości przedtem zebrane. Daje nam uporządkowany obraz świata i naszego w nim miejsca, a poprzez to poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Stabilny, spójny, a zatem przewidywalny świat pozwala gdyż planować i organizować nasze działania, dążenia, nadaje sedno otoczeniu. Nawet mapa nieadekwatna do rzeczywistości, silnie zniekształcona, pełni te istotne funkcje psychologiczne

Czym jest Mapa Mentalna (Menthal Map znaczenie w Słownik geografia M .