podmiot korzystający środowka co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja podmiot korzystający ze środowiska

Co to jest PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA: podmiot korzystający ze środowiska
a) przedsiębiorca, a również osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w dziedzinie upraw rolnych, chowu albo hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego i osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki albo indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w dziedzinie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia

Czym jest podmiot korzystający ze znaczenie w Słownik prawo P .