ochrona radiologiczna pacjenta co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pacjenta Radiologiczna Ochrona

Co to jest ochrona radiologiczna pacjenta
zespół czynności i ograniczeń
zmierzających do zminimalizowania narażenia pacjenta na promieniowanie
jonizujące, które nie będzie nadmiernie utrudniało albo uniemożliwiało uzyskania
pożądanych i uzasadnionych informacji diagnostycznych albo efektów
leczniczych;

Czym jest ochrona radiologiczna pacjenta znaczenie w Słownik prawo O .