przestrzenny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przestrzenny Ład

Co to jest ład przestrzenny
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość i uwzględnia w uporządkowanych stosunkach wszelakie uwarunkowania i wymogi funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne

Czym jest ład przestrzenny znaczenie w Słownik prawo L .