gazy cieplarniane co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Cieplarniane Gazy

Co to jest GAZY CIEPLARNIANE: gazy cieplarniane
gazowe składniki atmosfery ziemskiej wywołujące sukces cieplarniany, jest to podwyższenie temp. powierzchni Ziemi. Zalicza się do nich: parę wodną (H2O), ditlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ditlenek siarki (SO2), ozon (O3), fluorowęglowodorów (HFCs), perfluorokarbonów (PFCs), sześciofluorku siarki (SF6). Znaczna część krótkofalowego promieniowania słonecznego dociera poprzez atmosferę do powierzchni Ziemi i jest prze nią pochłaniane, a niewielka jego część zostaje odbita. Promieniowanie tj. zamieniane na ciepło, a ogrzana powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie długofalowe, które w sporym stopniu pochłania atmosfera, jest to raczej cząsteczki pary wodnej i dwutlenku węgla i pozostałe cząsteczki wyżej wymienione gazów cieplarnianych. Znaczna część tej energii jest w dalszym ciągu wypromieniowywana z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi, w formie tak zwany promieniowania zwrotnego, wywołując w ten sposób sukces cieplarniany. A zatem gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi wskutek czego następuje powiększenie temp. powierzchni Ziemi

Czym jest gazy cieplarniane znaczenie w Słownik prawo G .