międzysystemowy gazociąg co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Międzysystemowy Gazociąg

Co to jest GAZOCIĄG MIĘDZYSYSTEMOWY: gazociąg międzysystemowy
gazociąg przesyłowy przebiegający
poprzez granicę krajów członkowskich UE albo krajów członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych mechanizmów
przesyłowych tych krajów;

Czym jest gazociąg międzysystemowy znaczenie w Słownik prawo G .