świadczenie wypadek śmierci co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja świadczenie na wypadek śmierci pracownika

Definicja z ang. Death benefit employee, z niem. Todesfallleistung Mitarbeiter.

Co to znaczy: Plan oferowany pracownikom poprzez pracodawców, opierający na ubezpieczeniu pracowników na wypadek Zgonu. Poprzez cały moment uczestnictwa w planie składka na życie płacona jest w całości poprzez pracodawcę albo razem poprzez pracodawcę i pracownika. W przypadku Zgonu tego ostatniego, świadczenie wypłacone jest wskazanemu beneficjentowi. Tego rodzaju świadczenie może być zrealizowane za pomocą klasycznego ubezpieczenia na życie, albo innego, określonego poprzez pracodawcę mechanizmu, na przykład specjalnego konta oszczędnościowego

Czym jest świadczenie na wypadek znaczenie w Słownik pracy S .