stanowk klasyfikowanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Klasyfikowanie Stanowisk

Definicja z ang. Classifying positions, z niem. Klassifizierung von Positionen.

Co to znaczy: STANOWISK KLASYFIKOWANIE: To jest jedna z sumarycznych metod wartościowania pracy. Punktem wyjścia jest ustalanie klas (kategorii) zaszeregowania stanowisk. Kategorie te Ustala się z góry i dokonuje ich szczegółowego opisu. W dalszym ciągu, na podstawie opisów pracy, poszczególne stanowiska są zaliczane do odpowiednich kategorii. Fundamentem klasyfikacji mogą być kluczowe impulsy utrudnień (jednak tylko teoretycznie, ze względu na brak narzędzi ich pomiaru), kwalifikacje, warunki pracy i realizowane wymagania. Liczba kategorii zaszeregowania zależy od stopnia zróżnicowania prac w przedsiębiorstwie, jego struktury organizacyjnej i tradycji, a waha się od 6 do 25. Kategorie zaszeregowania wspólnie z ich opisami stanowią tak zwany taryfikator kwalifikacyjny. Do zalet sposoby należy prostota, względnie niski wydatek i łatwość stosowania i zrozumiałość dla pracowników. Kluczową wadą jest subiektywny charakter dokonywanych ocen. Słabą stroną tego rozwiązania jest trudność sporządzania dobrych opisów pracy i nieelastyczność. Nie sprawdza się tam, gdzie występuje spora liczba zróżnicowanych stanowisk i w przedsiębiorstwach o skomplikowanej i rozproszonej strukturze organizacyjnej

Czym jest Stanowisk klasyfikowanie znaczenie w Słownik pracy S .