średnia wynagrodzenie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wynagrodzenie Średnia

Definicja z ang. Wages average, z niem. Löhne durchschnittlich.

Co to znaczy: Przeciętne płaca pracownika. Wyliczana jest przez dodanie całkowitych wynagrodzeń wszystkich pracowników i podzielenie tej sumy poprzez liczbę pracowników

Czym jest średnia wynagrodzenie znaczenie w Słownik pracy S .