sposób porównywania czynników co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Czynników Porównywania Sposób

Definicja z ang. The method of comparing factors, z niem. Das Verfahren des Vergleichens Faktoren.

Co to znaczy: SPOSÓB PORÓWNYWANIA CZYNNIKÓW: To jest jedna z analitycznych metod wartościowania pracy, jednak zawiera pewne przedmioty rangowania. Zmierza nie tylko do Określenia prawidłowej hierarchii stanowisk pracy ze względu na stopień trudności, ale również do przypisania im wartości pieniężnych, a więc stawek płac.
Następne fazy w jej stosowaniu to:
1. opis czynników utrudnień,
2. dobór stanowisk najważniejszych (benchmarks),
3. uszeregowanie stanowisk najważniejszych wg rangi każdego czynnika utrudnień,
4. podział obecnej płacy na każdym stanowisku najważniejszym pomiędzy impulsy utrudnień,
5. opracowanie skali porównawczej,
6. ulokowanie pozostałych stanowisk pracy na skali porównawczej ze względu na każdy czynnik utrudnień

Czym jest Sposób porównywania czynników znaczenie w Słownik pracy S .