płacowy raport co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Raport Płacowy

Definicja z ang. Salary report, z niem. Salary Report.

Co to znaczy: To rezultat badania rynku wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych na danym terenie. Jest przydzielony dla decydentów w obszarze polityki wynagrodzeń. Może być dostosowany do sektora, branży i regionu, może również zawierać ogólne wiadomości dotyczące wynagrodzeń na danym terenie. Celem raportu jest dostarczenie informacji na temat poziomu wynagrodzeń w odniesieniu do rynku. Odpowiednie monitorowanie rynku wynagrodzeń zapewnia efektywne narzędzie do motywowania pracowników, powiększenia ich wydajności i Pomniejszenia ich rotacji. Zastosowanie danych rynkowych zawartych w raporcie płacowym pozwala na:
• odpowiedź na pytanie, jak powinny kształtować się wynagrodzenia aby pozyskać i utrzymać potrzebnych pracowników,
• unikanie przepłacania – optymalizację wydatków,
• kształtowanie tempa wzrostu wynagrodzeń,
• uzyskanie informacji potrzebnej przy rekrutacji pracowników, na których popyt przewyższa podaż

Czym jest Płacowy raport znaczenie w Słownik pracy P .